• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

KONKURZ na usporiadateľov M SR družstiev 2024

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » KONKURZ na usporiadateľov M SR družstiev 2024

 

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska družstiev mládeže a seniorov v roku 2024.

Prihlášku na usporiadanie M SR družstiev mládeže a seniorov pre rok 2024 treba zaslať najneskôr do 30. júna 2024 na e-mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk. STZ uprednostní uchádzačov, ktorých družstvo sa nominuje na príslušné podujatie.

Viac informácií o konkurze:   MLÁDEŽ     SENIORI 

Tlačivo: prihláška na usporiadanie 

Rozpis súťaže: mládež   seniori

 

Vložené: 03. 06. 2024       Kategória: Družstvá
 
news img
18. 06. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

18. 06. 2024
Družstvá Více zde
 
news img
22. 04. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Príručka pre kapitánov družstiev

Pre tenisový rok 2024 predkladáme aktualizovanú PRÍRUČKU pre KAPITÁNOV družstiev, ktorú spracoval podľa všeobecne platných predpisov STZ skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart ako pomôcku pre skvalitnenie priebehu súťaží družstiev. Odporúčame ju k nahliadnutiu všetkým kapitánom bez rozdielu regionálnej príslušnosti, avšak pred začiatkom súťaže by si kapitáni nemali zabudnúť preštudovať aj rozpis, ktorý stanovuje špecifiká jednotlivých súťaží. V prípade nejasností výkladu, resp. špecifíkácií v regiónoch, treba kontaktovať príslušný riadiaci orgán súťaže.

03. 04. 2024
Družstvá Více zde