• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Výkonný výbor STZ

Navigácia » Hlavná stránka » Kontakty » Výkonný výbor STZ

 
Hlavní obsah stránky

 Prezident STZ

Miloslav Mečíř st.
Bratislava
m: 0947 977 005
miloslav.mecir@stz.sk

Bratislavský región  

Mgr. Peter Miklušičák, PhD.
predseda BTZ
Ing. Erik Csarnakovics František Babej, BSBA
Bratislava
m: 0944 315 169
peter.miklusicak@tomorrowagency.sk
Bratislava
m: 0903 508 720
erikcsarnakovics@gmail.com
Chorvátsky Grob
m: 0902 299 555
fbabej@gmail.com

Západoslovenský región

JUDr. Milan Kyseľ
predseda ZsTZ
Ing. Milan Mókuš Mgr. Andrej Bartovic
Topoľčany
m: 0910 911 822
kysel@ius.sk
Levice
m: 0903 666 777
milan.mokus@gmail.com
Piešťany
m: 0905 645 074
bartovic@abcontact.sk

Stredoslovenský región

doc. Ing. Michal Varmus, PhD.
viceprezident STZ
predseda SsTZ
Mgr. Matej Stanko Ing. Jana Tužinská
Čadca
m: 0903 102 694
michal.varmus@gmail.com
Slovenská Ľupča
m: 0907 291 818
matostanko@yahoo.com
Lieskovec
m: 0905 892 677
jana.tuzinska@gmail.com

Východoslovenský región

Vavrinec Sedlák
viceprezident STZ
predseda VsTZ
Ing. Igor Lupták Tomáš Záborský
Levoča
m: 0903 906 325
predsedavstz@stz.sk
Poprad
m: 0907 994 801
luptak@pspoprad.sk
Košice
m: 0905 498 081
vychodotenis@stz.sk

Zástupca hráčov

Marek Semjan
Bratislava
m: 0905 304 146
marek.semjan@gmail.com