• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Tlačivá

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Tlačivá

 
Hlavní obsah stránky

SADZOBNÍK poplatkov STZ

REGISTRÁCIA
žiadosti k registrácii zasielajte na adresu katarina.gocalova@stz.sk  

Tlačivo - Individuálna registrácia resp. obnova HRÁČA 
PRVÁ registrácia hráča - viac informácií
OBNOVA hráčskej registrácie - viac informácií.
HESLO do systému eTenis si môžete zažiadať prostredníctvom elektronického formulára - viac informácií

Kolektívna registrácia (klub) - viac informácií
Ukončenie kolektívnej registrácie (klub) 

Dajte deti na tenis - dotazník - viac informácií

Licencia rozhodcu - viac informácií 
Licencia trénera - viac informácií 

Hlásenie hosťovania - viac informácií 
Hlásenie prestupu - viac informácií 

Žiadosť o registráciu KAPITÁNA družstva - viac informácií
Evidenčný list ČLENA a FUNKCIONÁRA STZ  ...Poplatok  5 €/rok

DOKUMENTÁCIA K TURNAJOM - usporiadatelia
podklady z turnajov DETÍ, MLÁDEŽE a DOSPELÝCH zasielajte na adresu stella.kassova@stz.sk 
podklady z turnajov SENIOROV a PLÁŽOVÉHO tenisu zasielajte na adresu zdena.suhajova@stz.sk

Rozpis turnaja je usporiadateľ povinný zaslať najneskôr 14 dní pred začiatkom turnaja na STZ (kópiu na príslušný región), ostatnú dokumentáciu k turnajom do 48 hodín po skončení turnaja zaslať na STZ. Podklady zaslané elektronickou poštou netreba už zasielať obyčajnou poštou.

Dokumentácia.xls - obsahuje tlačivá k turnaju (rozpis, útecha, správa, príloha)
Hracie plány.xls - obsahuje hracie plány, ktoré je potrebné vyplniť, ak turnaj nebolo možné spracovať cez eTenis

Časový harmonogram.xls - obsahuje formuláre na spracovanie časového harmonogramu a poradia zápasov, použiteľné pre všetky turnaje

DETI.xls - obsahuje tlačivá potrebné k turnajom DETÍ

SENIORI.xls - obsahuje tlačivá potrebné k turnajom SENIOROV 

Prihláška tenisového turnaja SENIOROV do termínovej listiny

PLÁŽOVÝ TENIS.xls - obsahuje tlačivá potrebné k turnajom v PLÁŽOVOM tenise

Prihláška tenisového turnaja PLÁŽOVÉHO TENISU do termínovej listiny

DRUŽSTVÁ

Prihlášky do súťaže družstiev:
extraliga, I. a II. liga 
regionálne súťaže družstiev
MSR seniori

tlačivá - družstvá (súpiska, zápis)
tlačivá - Detský DC a FC (prihláška, súpiska, nominačný list, zápis zo stretnutia)

Súpisky kluby spracovávajú cez systém eTenis

EKONOMICKÉ TLAČIVÁ 

dohoda o vyk.prace hromadna - formát .xls
dohoda o vyk.prace hromadna - formát .pdf
= hromadná Dohoda o vykonaní práce pre max. 8 pracovníkov, použitie na uzavretie DoVP a na výplatu fin.prostriedkov v súvislosti s podujatím. DoVP musí byť uzatvorená min. 1 deň pred začiatkom práce. Obsahuje 2 podpisy pracovníka - 1.krát pri uzatvorení DoVP, 2.krát pri výplate odmeny. Pracovníkov nezabudnite prihlásiť aj do Soc.poisťovne na úrazové poistenie a po skončení podujatia ich zo Soc.poisťovne odhlásiť.

cestovne a stravne hromadne - formát .xls
cestovne a stravne hromadne - formát .pdf 
= hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov na podujatie pre max. 8 pracovníkov

povolenie auta 
= individuálne vyúčtovanie cest.výdavkov pri použití vlastného motorového vozidla platné od 1. 5. 2024

Vyúčtovanie finančných prostriedkov klubov a hráčov = tlačivo a usmernenie

vyúčtovanie zdravotnej prehliadky - formát .doc
= vyúčtovanie fin. prostriedkov na lekársku prehliadku športovcov zaradených do SVT, TSM a reprezentantov SR

služobná cesta:
objednávka na finančné prostriedky na služobnú cestu
výkaz vyplateného stravného
vyúčtovanie služobnej cesty

Rôzne 

Potrebné náležitosti v prípade podania podnetu na prešetrenie