• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Regióny - kontakty

Navigácia » Hlavná stránka » Kontakty » Regióny

 
Hlavní obsah stránky

BRATISLAVSKÝ tenisový zväz (BTZ) 

Sekretárka:
Soňa Krajčovičová
mobil: 0908 24 21 77 (každý deň po 17.00 hod.)
btz@stz.sk 
Úradné hodiny:
pondelok: 16.30 - 18.30 hod. (stretnutie len po telefonickej dohode)
Sídlo: Príkopova 6, 831 03 Bratislava, miestnosť: č. A/181
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK08 0900 0000 0000 1148 5920, BIC (SWIFT): GIBASKBX
predsedníctvooficiálna stránka BTZ 

 

ZÁPADOSLOVENSKÝ tenisový zväz (ZsTZ)

Sekretár:
Peter Szőllősy
mobil: 0908 80 34 58
sekretar.zstz@gmail.com
Úradné hodiny:
priebežne podľa požiadaviek
 
Sídlo: TK Kúpele Piešťany, E. Belluša 2, 921 01 Piešťany
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK2309000000000048281630
predsedníctvooficiálna stránka ZsTZ STREDOSLOVENSKÝ tenisový zväz (SsTZ)

Sekretárka:
Dagmar Regendová
tel: 048/41 42 307
mobil: 0905 91 81 01

stredotenis@stz.sk
Úradné hodiny:
pondelok - piatok: 9.00 - 14.00 hod. 
Termín stretnutí podľa požiadaviek. Doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky.
Sídlo: Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK6309000000000050195205
predsedníctvooficiálna stránka SsTZ, propagačná stránka SsTZ

 

VÝCHODOSLOVENSKÝ tenisový zväz (VsTZ) 

Sekretár:
Tomáš Záborský
tel., fax: 055/63 34 939, tel. byt: 055/62 23 471
mobil: 0905 49 80 81

vychodotenis@stz.sk
Úradné hodiny:
pondelok - piatok: 16.00 - 18.00 hod.
Sídlo: Vodárenská 15, 041 01 Košice
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK2909000000000082139566
predsedníctvooficiálna stránka VsTZ