• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

M SR družstiev MLÁDEŽE 2024

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » M SR družstiev MLÁDEŽE 2024

 

Aktuálne info: usporiadatelia a organizačné výbory...

Nominované družstvá musia nanovo spracovať súpisky cez systém eTenis najneskôr do 4. 8. 2024. Názov súťaže zadajte M SR (viac info o spracovaní súpisky).

Pre určenie poradia hráčov na súpiske, na základe medzinárodného rebríčka, je pre M SR mládeže určujúci rebríček vydaný 31. týždeň: 
ITF dorast (do 150. miesta) chlapci / dievčatá
TE staršie žiactvo (do 50. miesta) chlapci / dievčatá

Žrebovanie sa uskutoční v mieste konania po spoločnom nástupe družstiev. Nasadenie sa vykoná podľa súčtu bodovej hodnoty (v zmysle bodu B.6. rozpisu súťaže) piatich najlepších hráčov družstva prítomných na spoločnom nástupe a uvedených na potvrdenej súpiske STZ. 

 rozpis súťaže

  Výsledky Termín Usporiadateľ  Súpisky Víťaz
Mladší žiaci 1k, 2k, 3k 16. - 18. 8. TK 1901 Spišská Nová Ves súpisky  
Mladšie žiačky 1k, 2k, 3k 13. - 15. 8. TC Baseline Banská Bystrica súpisky  
Starší žiaci 1k, 2k, 3k 23. - 25. 8. TK Slávia STU Bratislava súpisky  
Staršie žiačky 1k, 2k, 3k 20. - 22. 8. TK Žilina súpisky  
Dorastenci 1k, 2k, 3k 16. - 18. 8. TA Prešov (dvorce Humenné) súpisky  
Dorastenky 1k, 2k, 3k 13. - 15. 8. TK Kúpele Piešťany súpisky  

 

ORGANIZAČNÉ VÝBORY:

Mladší žiaci: 
Počet a adresa dvorcov: 10 - antuka, J. Jánskeho 1, SNV
Riaditeľ: Roman Melicher
Zástupca riaditeľa: Ladislav Klein
Vrchný rozhodca: Martina Ogurčáková
Zástupca vrchného rozhodcu: Dušan Hrebík
Zdravotník: MUDr. Iveta Fulková
Kontaktná osoba: Dušan Hrebík, 0949 089 743, dusan.hrebik666@gmail.com

Mladšie žiačky:
Počet a adresa dvorcov: 6 - antuka, Švermova 6515/38A, BB, 6 - antuka, Hurbanova 3, BB (zaistená kyvadlová doprava)
Riaditeľ: Martin Labaš
Zástupca riaditeľa: Lukáš Neuschl
Vrchný rozhodca: Martin Madliak
Zástupca vrchného rozhodcu: Maxim Novák
Zdravotník: Jana Ternuščáková
Kontaktná osoba: Martin Labaš, 0944 112 385, martin.labas@aseline.sk

Starší žiaci: 
Počet a adresa dvorcov:  8 - antuka, Májová 21, Bratislava
Riaditeľ: Mário Popovíč
Zástupca riaditeľa: Veronika Klímová
Vrchný rozhodca: Tomáš Škoda
Zástupca vrchného rozhodcu: Matúš Bušniak
Zdravotník: Tibor Lovíšek
Kontaktná osoba: Mário Popovič, 0911 661 111, i.mario.popovic@gmail.com

Staršie žiačky: 
Počet a adresa dvorcov: 8 - antuka, Za plavárňou 1, Žilina
Riaditeľ: Anton Blaško
Zástupca riaditeľa: Veronika Pucková
Vrchný rozhodca: Lukáš Kličimunka
Zástupca vrchného rozhodcu: Branislav Kališ
Zdravotník: Radomír Štípala
Kontaktná osoba: Anton Blaško, 0911 741 962, office@tkzilina.sk

Dorastenci: 
Počet a adresa dvorcov: 8 - antuka, Chemlonská 2, Humenné
Riaditeľ: Miroslav Zágora
Zástupca riaditeľa: Jozef Maras st.
Vrchný rozhodca: Milan Pavlovčík
Zástupca vrchného rozhodcu: Laura Roháčová, Martina Fričová
Zdravotník: Martina Fričová, Laura Roháčová
Kontaktná osoba: Jozef Maras ml. 0911 299 391, tennista16@post.cz

Dorastenky:  
Počet a adresa dvorcov: 8 - antuka, E. Belluša 2, Piešťany
Riaditeľ: Zuzana Mĺkva
Zástupca riaditeľa: Andrej Bartovic
Vrchný rozhodca: Miloslav Doležal
Zástupca vrchného rozhodcu: Roman Lobotka
Zdravotník: Nela Macková
Kontaktná osoba: Miloslav Doležal, 0904 870 633, milos.dolezal.md@gmail.com

* * * 

neuhradené POKUTY v súťaži družstiev

 

Vložené: 03. 07. 2024       Kategória: Družstvá
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

22. 07. 2024
Družstvá Více zde
 
news img
18. 06. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Príručka pre kapitánov družstiev

Pre tenisový rok 2024 predkladáme aktualizovanú PRÍRUČKU pre KAPITÁNOV družstiev, ktorú spracoval podľa všeobecne platných predpisov STZ skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart ako pomôcku pre skvalitnenie priebehu súťaží družstiev. Odporúčame ju k nahliadnutiu všetkým kapitánom bez rozdielu regionálnej príslušnosti, avšak pred začiatkom súťaže by si kapitáni nemali zabudnúť preštudovať aj rozpis, ktorý stanovuje špecifiká jednotlivých súťaží. V prípade nejasností výkladu, resp. špecifíkácií v regiónoch, treba kontaktovať príslušný riadiaci orgán súťaže.

03. 04. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis do 31. 3. aktuálnej sezóny (termíny pre majstrovstvá SR mládeže a seniorov určujú rozpisy súťaže). Takto spracovanú súpisku netreba posielať poštou.

01. 03. 2024
Družstvá Více zde