• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

M SR družstiev SENIOROV 2024

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Seniorský tenis » M SR družstiev SENIOROV 2024

 

Aktuálne info: usporiadatelia a organizačné výbory...

Nominované družstvá, ktoré si zabezpečili právo účasti na M SR, sú povinné potvrdiť svoj štart zaslaním prihlášky najneskôr do 31. júla na e-mail: zdena.suhajova@stz.sk. V prípade, že niektoré z družstiev nepotvrdí svoj štart, má právo účasti na M SR ďalšie družstvo z príslušného regiónu na základe poradia v konečnej tabuľke v danom regióne, pričom platí, že za jeden klub môže štartovať len 1 družstvo. Ak príslušný región nemá náhradníka, môže štartovať ďalšie družstvo z iných regiónov. O výbere regiónu rozhoduje väčší počet družstiev (rôznych klubov) zapojených do regionálnej súťaže v danej vekovej kategórii. V prípade rovnosti rozhoduje lepšie konečné umiestnenie záujemcu, inak žreb.

Nominované družstvá musia spracovať súpisku cez systém eTenis najneskôr do 14. 8. 2024.

Žrebovanie sa uskutoční na STZ dňa 16. 8. 2024 o 10.00 hod. 

rozpis súťaže 

  termín usporiadateľ žreb výsledky súpisky Víťaz
Seniori 35+ 23. - 25. 8. TK Kúpele Piešťany žreb 1k, 2k, 3k, tab súpisky  
Seniori 45+ 30. 8. - 1. 9. TK Kúpele Piešťany žreb 1k, 2k, 3k, tab súpisky  
Seniori 55+ 23. - 25. 8. TJT Michalovce žreb 1k, 2k, 3k, tab súpisky  
Seniori 65+ 30. 8. - 1. 9. TK 1901 Spišská Nová Ves x 1k, 2k, 3k, tab súpisky  

 

ORGANIZAČNÉ VÝBORY:

M 35+
Počet a adresa dvorcov: 8 - antuka, E. Belluša 2, Piešťany
Riaditeľ: Andrea Lambert
Zástupca riaditeľa: Andrej Bartovic
Vrchný rozhodca: Miloslav Doležal
Zástupca vrchného rozhodcu: Roman Lobotka
Zdravotník: Nela Macková
Kontaktná osoba: Miloslav Doležal, 0904 870 633, milos.dolezal.md@gmail.com

M 45+
Počet a adresa dvorcov: 8 - antuka, E. Belluša 2, Piešťany
Riaditeľ: Andrea Lambert
Zástupca riaditeľa: Andrej Bartovic
Vrchný rozhodca: Emil Vrábel
Zástupca vrchného rozhodcu: Roman Lobotka
Zdravotník: Nela Macková
Kontaktná osoba: Emil Vrábel, 0917 455 749, emil_vrabel@hotmail.com

M 55+
Počet a adresa dvorcov: 4 - antuka, Hviezdoslavova 1, Michalovce
Riaditeľ: Ivan Gondor
Zástupca riaditeľa: Miroslav Janda
Vrchný rozhodca: Ivan Kičiň
Zástupca vrchného rozhodcu: Jozef Kontuľ
Zdravotník: MUDr. Jozef Šoltys
Kontaktná osoba: Miroslav Janda, 0905 981 935, mirojanda65@gmail.com

M 65+ 
Počet a adresa dvorcov: 10 - antuka, J. Jánskeho 1, SNV
Riaditeľ: Roman Melichar
Zástupca riaditeľa: Ladislav Klein
Vrchný rozhodca: Dušan Hrebík
Zástupca vrchného rozhodcu: Martina Ogurčáková
Zdravotník: MUDr. Iveta Fulková
Kontaktná osoba: Dušan Hrebík, 0949 089 743, dusan.hrebik666@gmail.com

* * *

neuhradené POKUTY v súťaži družstiev

 

 

Vložené: 23. 07. 2024       Kategória: Seniorský tenis
 
news img

Turnaje seniori 2024

Prehľad a aktuálne informácie o schválených turnajoch seniorov pre tenisový rok 2024.
Upozorňujeme hráčov, že na turnaje seniorov sa prihlasuje cez systém www.zasportujsiopen.sk . Ak sa turnaja zúčastní hráč, ktorý nie je takto prihlásený, nie je možné jeho odohrané zápasy zapísať, čím poškodzuje nielen seba, ale zneváži tým i snahu usporiadateľov a ostatných zúčastnených. Ak ešte teda nie ste zaregistrovaný na uvedenej stránke, prečítajte si viac informácií v článku Seniori STZ - registrácia na zasportujsiopen.sk
V zmysle SP od neprihlásených môže usporiadateľ požadovať zvýšený vklad o 5,- EUR (od hráčov nad 60 r. 2,- EURÁ).

 
news img

IPIN pre seniorov po novom

Upozorňujeme všetkých seniorov, že na základe rozhodnutia ITF (International Tennis Federation), počnúc sezónou 2020 sa zjednodušuje systém poplatkov za IPIN pre hráčov štartujúcich na medzinárodných turnajoch. Hráči už viac nebudú platiť ročný poplatok, namiesto toho budú platiť poplatok vo výške 5 EUR na každom turnaji (viac informácií).

- Aktuálne informácie - medzinárodný tenis seniorov od 35 rokov

 

 
news img

Rebríčky seniorov

Slovenský tenisový zväz v systéme eTenis priebežne spracováva rebríčky seniorov registrovaných v STZ, ktorí odohrali aspoň jednu akciu z oficiálnej termínovej listiny seniorov...

 
news img

ZASPORTUJ SI OPEN aj pre seniorov

Slovenský tenisový zväz vytvoril a prevádzkuje portál Zasportujsiopen.sk s cieľom podporiť rekreačný tenis na Slovensku a uľahčiť komunikáciu medzi hráčmi a usporiadateľmi turnajov. Ponúka nielen jednoduché prihlasovanie na turnaje, individuálnu možnosť vyzývania súperov a zapisovania výsledkov, ale aj vytvárania vlastných súťažných rebríčkov.

 
news img

Seniori STZ - registrácia na www.zasportujsiopen.sk

Registrácia na ZasportujSiOpen.sk je veľmi jednoduchá, stačí len kliknúť TU a vyplniť požadované údaje. Ak ste už registrovaný v STZ stačí vypísať dole uvedený formulár a pomôžeme vám s registráciou.