• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2024

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2024

 
news img

Oblastné kolo do 10 rokov (8. - 10. 6. 2024): konečné výsledky, postujúce družstvá do regionálneho kola ...

Súpisky do regionálneho kola musia postupujúce družstvá spracovať nanovo cez systém eTenis najneskôr do 14. 8. 2023.

 

neuhradené pokuty

 

 


SÚŤAŽ DETÍ DO 10 ROKOV

rozpis

KLUBOVÉ KOLO  
súpisky a výsledky (tabuľky, zápisy, fotografie)

OBLASTNÉ KOLO  8. - 10. 6. 2024

zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov

Hrá na jeden set do 6, za stavu 6:6 tzv. tajbrejk do 7. Prezentácia družstiev je do 9.00 hod. v miestach konania.

Postup do reg. kola:
BA, Západ CH, Stred CH, Východ D  Z oblastného do regionálneho kola postupujú dve najlepšie družstvá z každej skupiny.

Západ D, Stred D – 8 skupín je rozdelených do 4 oblastí. V každej oblasti je skupina A a B, z nich dve najlepšie družstvá postupujú do skupiny AB. Hrá sa opäť systémom každý s každým (vzájomné stretnutia zo základných skupín sa započítavajú). Zo skupín AB postupujú do regionálneho kola po dve najlepšie družstvá.

Ak sa z jedného subjektu umiestnia na postupových miestach viac ako 3 družstvá, o ďalších postupujúcich  sa rozhodne na základe dosiahnutých bodov družstiev umiestnených na 3. mieste, prípadne aj nižších miestach, v tabuľkách príslušného regiónu. V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať rozdiel vyhraných a prehraných zápasov, ďalej rozdiel setov a nakoniec hier. Ak je v rámci jedného regiónu nevyrovnaný počet družstiev v skupinách, pred porovnávaním bude družstvám, ktoré sú v skupine s vyšším počtom družstiev, odčítané stretnutie s posledným družstvom v tabuľke. Ak nerozhodnú uvedené kritériá, poradie určí žrebom STZ.

Východ CH – Z oblastného do regionálneho kola postupujú zo skupín I tri najlepšie družstvá a zo skupiny II dve najlepšie družstvá.

  Rozdelenie a výsledky Súpisky
Bratislava DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupiny II
FC skupiny I / skupiny II
Západ DC skupiny I / skupiny II
FC sk.I / sk.II / sk.III / sk.IVskupiny AB
DC skupiny I / skupiny II
FC sk.I / sk.II / sk.III / sk.IV
Stred DC skupiny I / skupiny II
FC sk.I / sk.II / sk.III / sk.IV, skupiny AB
DC skupiny I / skupiny II
FC sk.I / sk.II / sk.III / sk.IV
Východ DC skupiny I / skupina II
FC skupiny I / skupiny II
DC skupiny I / skupina II
FC skupiny I / skupiny II

ORGANIZAČNÉ VÝBORY:    

BRATISLAVA
TC Stupava
DIEVČATÁ začínajú v sobotu 8. 6. a CHLAPCI v nedeľu 9. 6. 2024.

Počet a adresa dvorcov: 6 antuka, Nová 64, Stupava  
Riaditeľ: Martin Búlik
Vrch. rozhodca: František Nemčovič
Zástupca VR: Radoslav Novodomec
Zdravotník: Jana Pavličková
Kontaktná osoba: Martin Búlik, m: 0911 558 680, 0908 546 284, tcstupava@gmail.com

ZÁPAD
CHLAPCI: TK Kúpele Piešťany
Počet a adresa dvorcov: 11 antuka, E. Belluša 2, Piešťany  
Riaditeľ: Andrea Lambert
Vrch. rozhodca: Andrej Bartovic
Zástupca VR: Roman Lobotka
Zdravotník: Yvona Kováčiková
Kontaktná osoba: Andrej Bartovic, m: 0905 645 074, bartovic@abcontact.sk

DIEVČATÁ: TC Topoľčany
Počet a adresa dvorcov: 8 antuka, Javorová 4640/1, Topoľčany  
Riaditeľ: Jana Malinková
Vrch. rozhodca: Marcela Mokrá
Zástupca VR: Róbert Korec
Zdravotník: MDDr. Oleksander Gumenchak
Kontaktná osoba: Marcela Mokrá, m: 0907 292 385, mmokra@pobox.sk

STRED
CHLAPCI: Lieskovský tenisový klub - LTC
Počet a adresa dvorcov: 4 antuka, Hájik 405/17, Lieskovec  
Riaditeľ: David Tužinský
Vrch. rozhodca: Jana Tužinská
Zástupca VR: Dagmar Regendová
Zdravotník: Daniela Rajniaková
Kontaktná osoba: Jana Tužinská, m: 0905 892 677, jana.tuzinska@gmail.com

DIEVČATÁ: TK Baník Prievidza
Počet a adresa dvorcov: 9 antuka, Olympionikov 8, 971 01 Prievidza  
Riaditeľ: Peter Kulich
Vrch. rozhodca: Karol Köberling
Zástupca VR: Veronika Köberlingová
Zdravotník: Veronika Köberlingová
Kontaktná osoba: Peter Kulich, m: 0905 661 013, peter_kulich@email.cz

VÝCHOD
CHLAPCI: 1. TC Humenné

Počet a adresa dvorcov: 11 + 4 antuka, Chemlonská 2, Humenné  
Riaditeľ: Miroslav Zágora
Vrch. rozhodca: Milan Pavlovčík
Zástupca VR: Laura Roháčová
Zdravotník: MUDr. Vladimír Dronin
Kontaktná osoba: Milan Pavlovčík, m: 0903 910 526, 1tchumenne@gmail.com

DIEVČATÁ: TK 1901 Spišská Nová Ves
Počet a adresa dvorcov: 10 antuka, Jánskeho 1, Spišská Nová Ves  
Riaditeľ: Martina Ogurčáková
Vrch. rozhodca: Dušan Hrebík
Zástupca VR: Maroš Hadidom
Zdravotník: MUDr. Iveta Fulková
Kontaktná osoba: Dušan Hrebík, m: 0949 089 743, dusan.hrebik666@gmail.com

REGIONÁLNE KOLO  31. 8. - 2. 9. 2024

CELOŠTÁTNE FINÁLOVÉ KOLO  3. - 6. 10. 2024

 

SÚŤAŽ DETÍ DO 8 ROKOV
rozpis

KLUBOVÉ KOLO  najneskôr do 6. 9. 2024

informácie TU

Reg. Klub Dátum a čas začiatkov  Miesto Súpisky Výsledky
B TA Edmund Pavlík Bratislava 1. - 2. 6. o 9.00 h Mladá Garda 3544/103, BA DC FC DC FC
TOP Tenis Bratislava d-3.6. o 15.00, ch-8.6. o 13.30 h Budatínska 61, Bratislava DC FC X X
S TA Edmund Pavlík B. Bystrica 9. 6. o 9.00 h Tajovského 55, B. Bystrica DC FC DC FC
TK Baník Prievidza 13. - 14. 6. o 15.00 h Olympionikov 8, Prievidza DC FC DC FC
Lieskovský tenisový klub - LTC 23. 6. o 9.00 h Hájik 405/17, Lieskovec DC FC DC FC
TC Baseline B. Bystrica bude určené Švermova 6515/38A, BB DC FC DC FC
TK Kysucké Nové Mesto 2. - 5. 9. 2024 o 14.00 h Nábrežná 2955, KNM DC FC DC FC
V Cassovia Tennis Academy KE 18. 5. o 8.00 h Agátová 1208, Košice DC FC DC FC


REGIONÁLNE KOLO
  7. - 8. 9. 2024

zoznam prihlásených družstiev do 8 rokov

prihlasovací formulár do 8 rokov

 

 

. . .

tlačivá klubového kola

tlačivá = všetky tlačivá potrebné k súťažiam družstiev detí do 10 a do 8 rokov (v jednom súbore)

manuál usporiadateľa pre spracovanie zápisov cez eTenis

prihlasovací formulár do 10 rokov

 

 

 

Vložené: 14. 06. 2024       Kategória: Tenis detí
 
news img

KONKURZ na usporiadateľov Detského DC a FC 2024

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2024.

Prihlášku na usporiadanie podujatia je nutné zaslať na e-mailovú adresu stella.kassova@stz.sk najneskôr do:
5. mája pre oblastné kolo do 10 rokov
30. júna pre regionálne kolo do 10 rokov
4. augusta pre regionálne kolo do 8 rokov

17. 06. 2024
Tenis detí Více zde
 
news img

Klubové kolo Detského DC a FC

V zmysle rozpisov súťaže pre Detský Davis Cup a Fed Cup 2024 si termín klubového kola určuje príslušný subjekt (klub). Pre súťaž do 10 rokov je odporúčaný termín v priebehu mája a do 8 rokov najneskôr do 6. 9. 2024.

13. 03. 2024
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2024

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

14. 11. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

04. 11. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť:
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 7 rokov;
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov;
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 10 rokov.
viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde